„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do nieba”. - T. Tasso

Joanna Misiek–Zbierska

Psycholog, terapeuta, coach, trener, menedżer zasobów ludzkich. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Specjalizowała się w psychologii pracy i organizacji oraz seksuologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 12 lat pracuje jako trener, mając za sobą ponad 10 tys. godzin przeprowadzonych zajęć. Ukończyła z Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania psychologii i edukacji zdrowotnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Metodyczny Akademii Nauki, franczyzowej sieci 50 ośrodków edukacyjnych w całym kraju. Superwizor procesów grupowych zachodzących w grupach. Prowadzi szkolenia trenerskie, biznesowe i coaching. Pracuje terapeutycznie, prowadząc terapie indywidualne, partnerskie i grupowe. Współautorka programów edukacyjnych Akademii Nauki w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i technik efektywnego uczenia się oraz rozwoju osobistego. Konsultantka ds. rozwiązań w strategiach uczenia się dzieci z deficytami poznawczymi, problemami szkolnymi i procedur pracy z grupą. Konsultantka organizacji w zakresie zarządzania zasobów ludzkich i ustawień w organizacjach. Autorka wielu programów szkoleń i warsztatów w zakresie m.in. komunikacji, autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego czy warsztatu pracy osób pracujących z grupami.